Vedoucí lékař
Centrum diagnostiky a léčby chorob hlavy a krku

Vedoucí lékař
Centrum alergologie a klinické imunologie