MUDr. Věra Strunzová

Vedoucí lékař
Klinika ambulantní psychiatrie a psychoterapie