MUDr. Věra Strunzová

Primářka
Klinika ambulantní psychiatrie a psychoterapie