PhDr. Radek Pěkný

PhDr. Radek Pěkný

Klinický psycholog zabývající se psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální psychoterapií pro dospělé. Ve své praxi se věnuje problematice depresivních, úzkostných i psychotických poruch, krizové intervenci a stress managementu. Přestože je absolventem výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, je v psychoterapeutickém procesu zastáncem tzv. integrativního přístupu.

Vzdělání:

 • FF UK 2000 – 2006 – jednooborová Psychologie (Mgr.)
 • FF UK 2008 – rigorózní zkouška (PhDr.)
 • IPVZ 2013 – atestace z klinické psychologie

Odborná praxe:

 • 1/2007 – 9/2013 – psycholog (Ústřední lékařsko – psychologické oddělení ÚVN
 • Praha).
 • V letech 2010 – 2013 jako psycholog na lůžkové části Psychiatrického oddělení ÚVN
 • Praha.
 • 10/2013 – 3/2019 – klinický psycholog (krizové oddělení DPS Ondřejov)

Absolvované kurzy:

 • Struktura a organizace osobnosti v psychologické diagnostice (IPVZ, 2008)
 • Posttraumatická stresová porucha a akutní reakce na stres I. (IPVZ, 2008)
 • Diagnostika poruch osobnosti – využití strukturovaného rozhovoru I. (IPVZ, 2008)
 • Integrace poznatků z psychodiagnostických metod (IPVZ, 2008)
 • Časová osa (LIRTAPS, 2009)
 • Krizová intervence (Remedium, 2010)
 • Certifikovaný kurz MMPI – 2 (IPVZ, 2011)
 • Psycholog ve zdravotnictví (FF UK, 2012)
 • Psychologická vývojová diagnostika – specializační stáž (IPVZ, 2013)
 • Certifikovaný kurz Rorschachova metoda (IPVZ, 2013)
 • Výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR (2010 – 2015) v rozsahu 550 hodin.