MUDr. Pavla Chaloupecká

Absolvovala 2. lékařskou fakultu UK v Praze. Pracuje na Klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice, kde se zaměřuje na léčbu závislostí na ženském oddělení. 

Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta (PCA) vycházející z práce Carla Rogerse. V rámci terapeutických sezení nabízí partnerský a nehodnotící přístup a provází klienty, kteří prožívají těžkou životní situaci, vnímají, že by ve svém životě chtěli něco změnit a nebo se chtějí lépe poznat a osobnostně růst.