PhDr. Marie Bendová

PhDr. Marie Chudožilov Bendová

Absolventka psychologie na FF Univerzity Karlovy. Má dokončený výcvik v kognitivně behaviorální terapii při Mezinárodním institutu KBT – Odyssea a je členkou České společnosti kognitivně behaviorální terapie.

Přestože v psychoterapii vychází především z KBT principů, je jí blízký integrativní přístup podpořený absolvovanými odbornými kurzy. Podílela se na výuce studentů FF UK, má zkušenosti z výzkumu i z psychologické a psychoterapeutické práce s lidmi se speciálními potřebami (sluchovým, tělesným, kombinovaným postižením). Služby poskytuje jak v českém jazyce, tak v českém znakovém jazyce. Sama je neslyšící.

Paní doktorka perfektně rozumí mluvenému slovu na principu odezírání a bezproblémově pracuje i klienty bez handicapu.