MUDr. Barbora Košudová

MUDr. Barbora Košudová

Absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Má zkušenosti z akutní příjmové ambulance, několika oddělení akutní psychiatrické péče a taktéž z oddělení následné resocializační péče. 

Je frekventantkou sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii Skálova institutu se základem v psychodynamické terapii. V praxi preferuje flexibilní a vysoce individualizovaný přístup se zaměřením na potřeby klienta. Toho času prodělává individuální sebezkušenost v autogenním tréningu a v budoucnu se chce věnovat práci s nevědomím.

Zajímá se o biologické nefarmakologické možnosti pozitivního ovlivnění nálady a funkcí mozku založené na aktuálních výzkumech (zejména vliv výživy a životního stylu) a možnosti jejich využití v prevenci, léčbě a udržení remise u poruch nálad a úzkostných poruch.