MUDr. Klára Jakešová

MUDr. Klára Jakešová

Absolvovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Má zkušenosti z akutní příjmové ambulance, z oddělení akutní psychiatrické péče a dalších specializovaných oddělení. 

Pracuje také na krizovém centrum v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Od roku 2017 je frekventantkou Daseinsanalytického výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii. Absolvovala výcvik ve výkladu snů a seminář „Lege-artis“ postupy v komunitní a skupinové psychoterapii.