MgA. Matouš Marek

Profesionální výtvarník, arteterapeut a pedagog

Vzdělání a praxe

Po absolvování bakalářského studijního programu psychologie, oboru arteterapie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích,  jehož součástí studia je sebezkušenostní arteterapeutický výcvik,  získal titul MgA. na Akademii výtvarných umění v Praze.

2007 – 2013  -absolvoval  ateliér intermediální tvorby Milana Knížáka

2009 – absolvoval  ateliér klasických malířských technik Zdeňka Berana

2010 – studijní pobyt v Izraeli na Hebrejské univerzitě Bezalel – obor výtvarné umění

2004 – 2008 –  působil jako sociální pracovník a arteterapeut ve speciálním domově mládeže

2010 – 2013 –  lektor primární prevence v rámci základních škol. (absolvování akreditovaného kurzu MŠMT, projekt Odyssea – podrobný pohled na prevenci šikany)

Od roku 2013  působí jako výtvarník na volné noze, lektor, výtvarných kurzů a  současně vyučuje výtvarný obor v ZUŠ.

Účastnil  se mnoha výstav, jak v Česku, tak i v zahraničí.

V rámci celoživotního vzdělávání UJAK jsem získal pedagogickou kvalifikaci v oboru vychovatel a pedagog volného času.

Je  frekventant komplexního  akreditovaného psychoterapeutického psychodynamického výcviku