Dermatolog, korektivní dermatolog, lymfolog na klinice Dermatologie prof. Hercogové.