MUDr. Jitka Holčapková

MUDr. Jitka Holčapková

Absolvovala Lékařskou fakultu UK v Plzni. Nyní pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice, odkud má zkušenosti s akutní a následnou lůžkovou péčí, ambulantním provozem krizového centra i vedením programu na psychoterapeutickém oddělení. V ambulantní sféře se zaměřuje na diagnostiku a terapii ADHD v dospělosti, poruch nálady a úzkostných poruch. Je schopná poskytovat odbornou péči v českém a anglickém jazyce. 

Dokončuje sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta (PCA) vycházející z práce Carla Rogerse. Další oblastí jejího zájmu je práce s tělem v psychoterapii.