Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Vystudoval psychologii a psychoterapii. Specializuje se na rodinnou a párovou terapii, hypnózu a supervizi v oblasti paliativní péči. Je lektorem psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Angažuje se i v akademické a vědecké oblasti. Je horolezec, běhá maratón a pravidelně chodí na pouť do Compostely.

Kvalifikace

Stavební inženýr – Stavební fakulta VŠT v Košicích

Magistr – obor teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci

Profesor – obor klinická psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci

Další významnější vzdělání

Sebezkušenostní psychoterapeutický pobyt na neurotickém oddělení v PL v Kroměříži

Dvouletý seminář Výklad snů

Dvouletý seminář Lege artis

Roční výcvik Paliativní péče v Rakousku

Kompletní výcvik v hypnoterapii

Pětiletý psychoterapuetický daseinsanalytický výcvik na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

Tříletý supervizní výcvik (probíhá)

Dvouletý kurz rodinné a párové terapie

Pracovní zkušenosti

Přednáší psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií v Praze

Dvacet roků žije v Rakousku, kde se v rámci hospice a domova důchodců věnuje paliativním, starým a umírajícím pacientům (je supervizorem Mobile Hospic Niederösterreich)

Poskytuje psychologické poradenství pro Centrum poradenské služby na Univerzitě Palackého v Olomouci

Je výzkumníkem Kosice Institute for Society and Health na UPJŠ v Košicích ve spolupráci s Department of Social Medicine, University Medical Centre Groningen, University of Groningen v Holnadsku

Pozice a členství

Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci

Vedoucí Institutu sociálního zdraví (OUSHI) na Univerzitě Palackého v Olomouci

Národní koordinátor oxfordské metodiky DIPEx

Člen českého národního týmu HBSC

Byl prorektor pro vnější vztahy Pražské vysoké školy psychosociálních studií v Praze (2014 – 2015)

Profesní organizace

Člen Česká asociace pro psychoterapii

Člen České daseinsanalytické společnosti