MUDr. Ing. Adam Žaludek, MBA, LL.M.

MUDr. Ing. Adam Žaludek, MBA, LL.M.

Pracoval v několika psychiatrických zařízeních v České republice, včetně krizového centra a psychoterapeutických oddělení.
Je frekventantem výcvikového institutu Dialog pro Gestalt psychoterapii, v současné době rozšířil odbornou základnu o práci s tělem v rámci psychoterapie, včetně technik bodyexpress a taneční terapie. Další zkušeností byla práce na krizovém centru. Absolvoval specializovaný kurz zaměřený na psychoedukaci psychotických pacientů a jejich rodin.
V současné době studuje na 3. lékařské fakulte postgraduální studium, jehož výstupem má být národní preventivní program zaměřený na redukci sebevražd na lůžkových odděleních.
Soustavně se věnuje rozšiřování svých znalostí v oblasti managementu a legislativy v oblasti zdravotnictví pro zajištění kontinuálního zvyšování jakosti služeb.

Vzdělávání 

 • 2017 – 2019: Inženýrské studium Ekonomika a managent 
 • 2016: Postgraduální studium – Preventivní medicína: 3. lékařská fakulta UK
  Zároveň vyučující v Kabinetu veřejného zdravotnictví
 • 2016 – dosud: Výcvik v Gestalt psychoterapii – Institut Dialog
 • 2015 – 2017: Management ve zdravotnictví MBA – Cambridge business school
 • 2009 – 2015: Všeobecné lékařství – 3. lékařská fakulta UK
 • 2001 – 2009: 8leté gymnázium – Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť

Pracovní zkušenosti

 • 2018 – dosud: Pedagogická fakulta UK: výuka Veřejného zdravotnictví a Kapitoly z klinických oborů lékařských věd 
 • 2018 – dosud: Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského – Externí lékař dětského detoxikačního centra
 • 2016 – dosud: Psychiatrická nemocnice Bohnice – Lékař
 • 2016 – dosud: 3. Lékařská fakulta UK – Kabinet veřejného zdravotnictví, vyučující
 • 2015 – 2016: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži – Lékař
 • 2016 – 2016: Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín – Výuka psychiatrie
 • 2014 – 2016: Ústřední vojenská nemocnice v Praze – Referent Oddělení řízení kvality

Další odborná činnost

 • 2017: Young psychiatrist network meeting – Aktivní účast
 • 2017: International academy on law and mental health – Aktivní účast
 • 2017: Kurz Psychoedukace u schizofrenie
 • Od roku 2016 publikováno několik odborných článků v časopise Psychiatrie pro praxi
 • 2016: Spojená akreditační komise, certifikované kurzy – Certifikát teoretické základy řízení kvality: 
  – Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí ve zdravotnickém zařízení
  – Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče
  – Manažer rizik zdravotnického zařízení
 • 2014: Psychiatrické centrum Praha – Studie Selfat u schizofrenie
 • 2012: 3. lékařská fakulta, výzkum:
  Základní imunologické parametry jako prognostický znak posttransplantačních lymfoproliferativních onemocnění

Publikační činnost

Psychiatrie pro praxi: 
1) Indikátory kvality péče a jejich uplatnění v psychiatrii
2) Praktické řízení rizik na psychiatrii: přínosy kořenové analýzy a analýzy možných příčin a následků, doporučení do praxe
3) Řízení kvality v psychiatrických zařízeních a jeho přínos pro naplňování strategie zdravotnické organizace
4) Bezpečí prostředí jako důležitý atribut redukce sebevražedného jednání hospitalizovaných pacientů
5) Sebevražedné jednání hospitalizovaných pacientů na českých psychiatrických lůžkových oddělení