Mgr. Carmen Švýcarská

Mgr. Carmen Švýcarská

Vystudovala sociální práci a supervizi. Je psychoterapeutka s kompletním psychoterapeutickým vzděláním. Má dlouholeté zkušenosti v individuální i skupinové psychoterapii. Věnuje se také terapii párové a rodinné. Pracovala v neziskové organizaci s rodinami, které se ocitly v krizi a též se skupinami lidí závislých na návykových látkách v pražské protialkoholní léčebně U Apolináře. V současnosti  pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Je lektorkou psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Kvalifikace

2012- 2017 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií – Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

2006 – 2009 Univerzita Hradec Králové, Sociální politika a sociální práce  

1987 – 1989 Střední odborná škola sociálně právní – sociálně právní činnost

1983 – 1987 Gymnázium  Arabská 14, Praha 6

Další vzdělávání

2018 – dosud Kurz rodinné a párové terapie vedený Dr. Jitkou Vodňanskou – Anima – terapie, o.s. Apolinářská 4a, Praha 2

2005 – 2011 Psychoterapeutický daseinsanalytický výcvik vedený doc. PhDr. Jiřím Růžičkou, Ph.D., v rozsahu 641 hodin osobní sebezkušenosti – Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Ukončené kompletní psychoterapeutické vzdělání.

2009 – 2010 „Lege artis“ postupy v komunitní a skupinové terapii – seminář vedený doc. PhDr. Jiřím Růžičkou, Ph.D.

2010 – Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání – Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno

Práce s rodinou v obtížné životní situaci (50 výcvikových hodin) – STŘEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny

Výcvik ve vyhodnocování situace dítěte v obtížné rodinné situaci (34 hodin) – Institut náhradní rodinné péče -NATAMA

Supervize práce s klienty (cca 400 hodin)

Pracovní zkušenosti

2016 – 2019 UP CMTF – Case manager v projektu Romspido

2015 – dosud Psychiatrická nemocnice Bohnice – oddělení akutního příjmu a bipolárních poruch, Ústavní 91, Praha 8 – Zdravotně sociální pracovnice 

2014 – 2015 Psychiatrická nemocnice Bohnice – oddělení léčby závislosti – ženy – Psychoterapeut

2008 – 2014 Všeobecná fakultní nemocnice – lůžkové oddělení léčby závislostí – muži – U Nemocnice 2, Praha 2 – Zdravotně sociální pracovnice, psychoterapeut

2003 – 2008 Dům tří přání o.s., – nezisková organizace, poskytující sociální služby rodinám v krizové situaci – Sociální pracovnice 

Další odborná činnost

2017 – 2019 Univerzita Palackého – lektor sebezkušenostního výcviku pro sociální pracovníky

2014 – 2018 Pražská vysoká škola psychosociálních studií – supervizor praxe studentů psychologie a sociální práce

2012 – dosud Pražská vysoká škola psychosociálních studií – pětileté psychoterapeutické  výcviky

2010 – 2014 Projekt Alternativa – vzdělávání pedagogických pracovníků diagnostických ústavů

Profesní organizace

Členka Česká asociace pro psychoterapii