Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA

Vedoucí lékařka kliniky Dermatologie prof. Hercogové