Mgr. Michaela Ledvinová

Mgr. Michaela Ledvinová

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF Univerzity Karlovy. Má komplexní psychoterapeutické vzdělání v daseinsanalytickém směru a v krizové intervenci. Kontinuálně se vzdělává v rámci atestačních oborů Klinická psychologie a Psychoterapie. Je členkou České daseinsanalytické společnosti.

Věnuje se převážně péči o pacienty z oblasti úzkostných a neurotických poruch,hraniční poruchy osobnosti a léčby psychického traumatu.