MUDr. Lucie Lorencová

MUDr. Lucie Lorencová

Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Má zkušenosti z oddělení akutní i zvýšené psychiatrické péče, z oddělení specializovaného na léčbu závislostí i oddělení následné resocializační péče.

Absolvovala Kroměřížský kurz hypnózy a je frekventantkou výcviku v kognitivně behaviorální terapii při Mezinárodním institutu KBT – Odyssea.