Mgr., Mag Art Martin Pšenička,  Dipl. um.

Vystudoval obor teologie na KTF UK, hudební vzdělání završil v oboru Kirchenmusik na univerzitě Mozarteum v Salzburgu. V oblasti psychoterapeutického vzdělání je absolventem výcvik v Logoterapii a Existenciální analýze (IPIPAPP) a Pastoračně-psychologického kurzu pro kněze a jáhny. Má zkušenosti z pedagogické a pastorační činnosti, práce s mládeží, působí jako římskokatolický duchovní.