Vedoucí lékařka kliniky Dermatologie prof. Hercogové

Záchovná stomatologie na dentální klinice Hradčanská.

Klinický psycholog zabývající se psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální psychoterapií pro dospělé. Ve své praxi se věnuje problematice depresivních, úzkostných i psychotických poruch, krizové intervenci a stress managementu. Přestože je absolventem výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, je v psychoterapeutickém procesu zastáncem tzv. integrativního přístupu.

Vzdělání:

 • FF UK 2000 – 2006 – jednooborová Psychologie (Mgr.)
 • FF UK 2008 – rigorózní zkouška (PhDr.)
 • IPVZ 2013 – atestace z klinické psychologie

Odborná praxe:

 • 1/2007 – 9/2013 – psycholog (Ústřední lékařsko – psychologické oddělení ÚVN
 • Praha).
 • V letech 2010 – 2013 jako psycholog na lůžkové části Psychiatrického oddělení ÚVN
 • Praha.
 • 10/2013 – 3/2019 – klinický psycholog (krizové oddělení DPS Ondřejov)

Absolvované kurzy:

 • Struktura a organizace osobnosti v psychologické diagnostice (IPVZ, 2008)
 • Posttraumatická stresová porucha a akutní reakce na stres I. (IPVZ, 2008)
 • Diagnostika poruch osobnosti – využití strukturovaného rozhovoru I. (IPVZ, 2008)
 • Integrace poznatků z psychodiagnostických metod (IPVZ, 2008)
 • Časová osa (LIRTAPS, 2009)
 • Krizová intervence (Remedium, 2010)
 • Certifikovaný kurz MMPI – 2 (IPVZ, 2011)
 • Psycholog ve zdravotnictví (FF UK, 2012)
 • Psychologická vývojová diagnostika – specializační stáž (IPVZ, 2013)
 • Certifikovaný kurz Rorschachova metoda (IPVZ, 2013)
 • Výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR (2010 – 2015) v rozsahu 550 hodin.

Dermatolog na klinice Dermatologie prof. Hercogové

Záchovná stomatologie na dentální klinice Hradčanská

Kapacita oboru, psychiatr, publicista a pedagog, který byl od začátku garantem naší Kliniky a v listopadu 2019 se stal také naším spolupracovníkem. Je dlouholetým propagátorem  psychoterapie a jednou z vůdčích osobnostní Společnosti  psychosomatické medicíny. Mnoho let působil jako vedoucí redaktor časopisu Psychosom a je stále aktivním členem redakční rady toho odborného periodika, které též pravidelně obohacuje svými příspěvky. Působí také jako ambulantní a konziliární psychiatr Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Řadu let působil jako lékař Psychiatrické léčebny Bohnice.
Pravidelně se vyjadřuje k současnému dění a velmi často veřejně vystupuje. Je též autorem mnoha populárně-naučných publikací o psychologii.. 

 • 1962 promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze
 • 1966 působil jako psychiatr v Ústavu pro výzkum výživy
 • 1989 stanul v čele Oddělení lékařské psychologie, psychoterapie a psychosomatiky 1. lékařské fakulty UK

Publikační činnost (knihy)

 • Psychické změny a poruchy při interních chorobách. Avicenum, Praha 1985.
 • Jak se dobře cítit mezi lidmi (s Vladimírou Novotnou). SPN, Praha 1987.
 • I v nemoci si buď přítelem. Avicenum, Praha 1989.
 • Bolest z psychosomatického pohledu. Maxdorf, Praha 1993.
 • Krize v životě, život v krizi (s Vladimírou Novotnou). Road, Praha 1994.
 • Strach, tréma, úzkost a jak je zvládat. Maxdorf, Praha 1995.
 • Komunikační pasti v medicíně: praktický manuál komunikace lékaře s pacientem. Galén, Praha 1997.
 • Deprese: depresívní nemocný v nepsychiatrické ordinaci. Galén, Praha 1999.
 • Komunikace v lékárně (s Lenkou Práznovcovou). Panax, Praha 2000.
 • Úzkostný pacient. Galén, Praha 2005.
 • Základy psychologie (kolektiv autorů). Galén, Karolinum, Praha 2006.
 • Jak se asertivně prosadit (s Vladimírou Novotnou). Grada, Praha 2006.
 • Babičku potrkal jelen, aneb, Co tomu říkáte, doktore? Galén, Praha 2012.
 • Jak úspěšně zvládnout poskytování péče nezletilému: zásady komunikace a práva pro praktické dětské lékaře (se Zuzanou Candigliotou). Liga lidských práv, Brno 2012.
 • Jak přežít léčení: veselé čtení o bolestech. Jan Vašut, Praha 2013.
 • Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Vyšehrad, Praha 2013.
 • Svépomocná příručka sestry: psychothriller. Galén, Praha 2015.
 • Psychosomatická prvouka. Vyšehrad, Praha 2017.
 • Dědeček potrkal jelena. Galén, Praha 2017.
 • Všichni žijem’ v blázinci : současnost očima psychiatra (s Renatou Červenkovou). Vyšehrad, Praha 2018.
 • Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Vyšehrad, Praha 2018.
 • Chcete se stát psychiatrem?! / své vzpomínky, úvahy a jiná vyprávění čte Radkin Honzák. Galén, Praha 2018.
 • Čas psychopatů (s Františkem Honzákem). Galén, Praha 2018.
 • Ať žijou mikrouti. Zeď, Praha 2018.
 • Úplňk: (básně, hříčky, říkadla). Galén, Praha 2019.
 • Vyhořet může každý. Vyšehrad, Praha 2019.

Dále je autorem značného množství publikací v odborných časopisech.

Absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2020 získal specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie. 

V letech 2014 – 2021 pracoval v Psychiatrické nemocnici Bohnice, z toho v letech 2018-2019 jako zástupce vedoucího lékaře všeobecného příjmového oddělení, následně v letech 2019-2021 jako vedoucí lékař mužského oddělení pro léčbu závislostí. 

Absolvoval individuální sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii v délce pěti let. Nyní je frekventantem komplexního psychoterapeutického psychodynamického výcviku na PVŠPS (Pražská vysoká škola psychosociálních studií) v Praze. 

Oblastí zájmu je vliv digitálních technologií na duševní zdraví a také respektující rodičovský přístup, pravidelně se vzdělává v Montessori pedagogice.

Kvalifikace a další vzdělávání

 • od roku 2014 se pravidelně účastní seminářů a školení v rámci Celoživotního vzdělávání lékařů
 • 2013: Social Context Of Mental Health And Illness University of Toronto, e-learningový kurz v rámci programu COURSERA absolvováno s vyznamenáním 
 • 2013: Major Depression in the Population – Public Health Approach, Johns Hopkins University, e-learningový kurz v rámci programu COURSERA
 • 2013: Základy krizové intervence tváří v tvář, občanské sdružení Déčko, Mgr. Vendula Kolářová  kurz akreditovaný MPSV
 • 2012: Třináctá komnata: sny a snění, mýtické vzorce v dlouhodobých procesech jedince a generací, Institut procesově orientované práce, Mgr. Stáňa Študentová a Anup Karia, workshop uvádějící do procesově orientované práce (Processwork)

Další pracovní zkušenosti

 • 6/2013 – 9/2013: Státní ústav pro kontrolu léčiv  hodnocení periodických zpráv o bezpečnosti přípravku (PSUR)
 • 6/2010 – 4/2012: Spojená akreditační komise, o. p. s. národní koordinátor projektu DUQuE (Deepening Our Understanding of Quality Improvement in Europe) – výzkumný projekt Evropské unie studující účinnost nástrojů zvyšování kvality v evropských nemocnicích      

Další aktivity

 • 2012 – 2013: Studie ESO: Regionální objemové změny v šedé hmotě mozku u časných epizod psychotických onemocnění a jejich souvislost s klinickými a genetickými faktory. 
  Psychiatrické centrum Praha, MUDr. Filip Španiel, PhD. – asistence při klinickém hodnocení zúčastněných pacientů
 • 1/ 2012 – 2013: Centrum pomoci Vackov, Naděje a Armáda Spásy – ošetřování pacientů bez domova
 • 2012: Studentská vědecká aktivita 3. LF UK v Praze – „Výskyt sexuálního obtěžování při výuce lékařství“
  Školitel: MUDr. David Marx, PhD.
 • 2011: Studentská vědecká aktivita 3. LF UK v Praze – „Akutní intoxikace jako indikace k neodkladné hospitalizaci“ 
  Školitel: doc. MUDr. Pavel Těšínský

Profesní organizace

 • Člen České lékařské komory
 • Člen Psychiatrické společnosti ČLS JEP
 • Člen sekce Mladých psychiatrů

Dermatolog, korektivní dermatolog, lymfolog na klinice Dermatologie prof. Hercogové.

Záchovná stomatologie na dentální klinice Hradčanská.

Zkušená klinická psycholožka a psychoterapeutka s psychodynamickým výcvikem jak ve skupinové (SUR) tak také v individuální psychoterapii.

Má zkušenosti s prací v psychiatrické léčebně, na psychosomatické klinice i v psychologické poradně. Podílí se na výuce studentů 1. lékařské fakulty UK, je lektorkou psychoterapeutických výcviků Pražské vysoké školy psychosociálních studií. V současnosti je v supervizím výcviku ČIS. 

Věnuje se především pacientům s úzkostně depresivní problematikou, psychosomatickými potížemi i osobnostními akcenty. Dále pracuje s lidmi, kteří se ocitli v životní krizi akutní či
lidem s dlouhodobějším životním trápením.